citotoetsgroep4oefenen

Cito toets groep 4 oefenen

Info over de Cito-toets

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). In januari is de eerste Cito-toets , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als ouder over de Cito’s M4 en E4 te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen toepassen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens het jaar langs en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in beeld te brengen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen voldoende ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt dan ook terug in de normale lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito M4 en E4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles aan de orde. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Tot slot

In groep vier van de basisschool worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken komen daarbij zeker van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid getraind in alle onderdelen van het vierde leerjaar.

Info Informatie over de Cito-toets oefenen in groep 4.

Afbeelding

Cito toets groep 4

Info over de Cito-toets van groep 4.

Cito-toets groep 4 oefenen

Info

Datum laatste wijziging: 24-12-2023

Aanmaakdatum: 24-12-2023

Rubrieken: 2

Links: 2